Woonzorghuis Tilburg

Naast het door Vrijborg in Tilburg ontwikkelde gebouw met 50 seniorenappartementen en een maatschappelijk in te vullen plint is een woonzorghuis ontwikkeld met 36 zorgappartementen voor senioren met een zware zorgindicatie. De locatie ligt in een dynamische groene woonbuurt in de nabijheid van voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, winkels en een wandelpark. Vrijborg ontwikkelt dit plan in goed overleg met de gemeente Tilburg. Omdat in de planfasering eerste de nieuwbouwappartementen met maatschappelijke plint gerealiseerd moet zijn zal het woonzorghuis niet eerder gebouwd worden dan 2022. Er is al wel een intentieovereenkomst met een exploitant afgesloten voor zowel de zorg alswel de eindbelegging van dit woonzorghuis.

Het ontwerp is van de hand van H-kwadraat Architecten. De laatste afstemming met de gemeente heeft plaats in de zomer van 2020, inmiddels is ook de omgevingsparticipatie en communicatie opgestart.