Privacyverklaring

Privacyverklaring van Vrijborg B.V/Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V.

In deze privacyverklaring legt Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V., gevestigd te (5261 XS) Vught aan het Rembrandterf 3 met KvK-nummer 17090897 / 69075743 uit welke persoonsgegevens Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.vrijborg.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van een opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst) of wettelijk verplicht is. Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V., of wanneer u anderszins contact hebt met Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V., bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Vrijborg B.V., legt Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. de door u opgegeven gegevens vast.

Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens en betalingsgegevens. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s. 

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een evenement of een andere door Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. aangeboden activiteit;

  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;

  • het declareren van verleende werkzaamheden;

  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. of indien dit wettelijk verplicht is.   

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

U hebt de mogelijkheid om de website van Vrijborg B.V. te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Vrijborg B.V./ Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid, vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens of klachten ten aanzien van de wijze waarop Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kun u te allen tijde contact opnemen met Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. door het sturen van een e-mail naar: info@vrijborg.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Vrijborg B.V./Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.