Ontwikkeling woonzorgvilla Venlo

In de zomer van 2020 heeft Vrijborg overeenstemming bereikt met de grondeigenaar van een mooi parkachtig perceel nabij het centrum van Venlo. Voorzieningen zoals winkels, horeca, openbaar vervoer en park liggen in de directe omgeving. Op deze groene locatie ontwikkelen wij een woonzorgvilla met 24 appartementen. De nieuwbouw krijgt een klassieke uitstraling en wordt zorgvuldig ingepast in de parkachtige setting. Parkeren lossen we op eigen terrein op.

CroonenBuro5 begeleidt de planologische procedure en heeft het stedenbouwkundige ontwerp van verkaveling, tuin- en terreininrichting op zich genomen. Het principeverzoek tot medewerking van het college, werd nog voor het zomerreces ingediend en de verdere bestemmingsplanprocedure is in de tweede helft van 2020 opgestart. Ook werd in die periode aangevangen met de omgevingscommunicatie.

Wanneer we een soepel traject kunnen doorlopen, zal de realisatie starten begin tweede helft 2021, de oplevering is dan ruim een jaar later. Er is al vanuit meerdere zorgexploitanten de intentie uitgesproken zich graag op deze locatie te willen vestigen.