Ontwikkeling woonzorghuis Boxtel

In 2018 heeft Vrijborg een groot, groen perceel aangekocht aan de Baroniestraat in Boxtel. Hierop is een woonzorghuis met 24 appartementen ontwikkeld. Ook wordt een ecologische verbindingszone aangelegd van ruim 700 m2 én een fraaie wandeltuin. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in de historische kloosteromgeving. Architectenbureau Visser en Bouwman staat voor het ontwerp van het gebouw, het terrein en de ecologische verbindingszone zijn van de hand van de landschapsontwerpers van MTD uit ’s-Hertogenbosch. De bestemmingsplanprocedure is opgestart net als de omgevingscommunicatie. Wanneer dat proces vlot verloopt zal de realisatie starten in de het tweede kwartaal van 2021, de oplevering is dan ruim een jaar later. Het nog te realiseren woonzorghuis is in 2019 verkocht aan een landelijk opererende en snel groeiende exploitant van particuliere woonzorghuizen.