Ontwikkeling woonzorghuis Boxtel

Na de aankoop van het perceel aan de Baroniestraat in Boxtel is Vrijborg in 2018 gestart met de ontwikkeling van deze fraaie plek. Eerste deel betrof de herontwikkeling van de monumentale pastorie. Hierin zijn appartementen gerealiseerd voor jongeren met een zorgbehoefte. Het pand is afgenomen door de lokale woningbouwvereniging en er wordt sinds de zomer van 2020 naar alle tevredenheid gewoond. Op het grote perceel tussen de pastorie en het Ursulaklooster is natuur ontwikkeld in de vorm van ruim 900m² aan het Smalwater ten behoeve van een ecologische verbindingszone. Ook wordt hier een woonzorghuis gerealiseerd dat bestaat uit twee delen met ieder 24 appartementen De toekomstige bewoners hebben een intensieve zorgbehoefte zoals dementie.

Thuisgevoel

Het aantal mensen met dementie neemt als gevolg van de vergrijzing de komende jaren explosief toe en daarmee ook de behoefte aan woonzorghuizen zoals deze in Boxtel. Het is dan fijn als je in je eigen woonplaats kan blijven wonen, zeker in een huis waar het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid voorop staat. De beleving van de bewoner staat in een woonzorghuis centraal om maximaal bij te dragen aan het thuisgevoel.

Ecologische verbindingszone & wandeltuin

Aan de noordwest zijde van het perceel wordt een groene corridor langs het Smalwater aangelegd, onderdeel van een ecologische verbindingszone. Ook komt er een fraaie wandeltuin voor de bewoners. De groene en waterrijke inrichting van het terrein wordt zorgvuldig en in nauw overleg met ecologen en landschapsinrichters ingepast.

Passend ontwerp

Het woonzorghuis is ontworpen door Visser en Bouwman Architecten uit Rosmalen. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in de historische kloosteromgeving. Tevens past de invulling van een woonzorghuis bij de functies die zich reeds gevestigd hebben in de naastgelegen historische gebouwen. In de voormalige pastorie wonen jongeren met een (verstandelijke) beperking en in het naastgelegen Ursula gebouw zijn verschillende dienstverleners op het gebied van zorg en welzijn te vinden.

De bestemmingsplanprocedure voor het woonzorghuis in Boxtel loopt, net als de omgevingscommunicatie. Naar verwachting kan de realisatie van het gebouw eind 2024 starten, de oplevering is dan ruim een jaar later.