Ontwikkeling woonzorghuis Boxtel

In 2018 heeft Vrijborg een groot, groen perceel aangekocht aan de Baroniestraat in Boxtel. Hierop is een woonzorghuis met 24 appartementen ontwikkeld. Ook wordt een ecologische verbindingszone aangelegd van ruim 700 m² én een fraaie wandeltuin. Architectenbureau Visser en Bouwman staat voor het ontwerp van het gebouw, het terrein en de ecologische verbindingszone zijn van de hand van de landschapsontwerpers van MTD uit ’s-Hertogenbosch. De bestemmingsplanprocedure loopt, net als de omgevingscommunicatie. Momenteel liggen de plannen bij de provincie en het waterschap. Naar verwachting kan de realisatie van de bouw starten in het laatste kwartaal van 2021, de oplevering is dan ruim een jaar later. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in de historische kloosteromgeving.

Het nog te realiseren woonzorghuis is verkocht aan een landelijk opererende en snel groeiende exploitant van particuliere woonzorghuizen.