Ontwikkeling gezondheidscentrum en appartementen Reeshof Tilburg

Sinds 2018 is Vrijborg actief met de ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum én asstisted living appartementen in de Reeshof in Tilburg. Op de plek van het huidige centrum realiseert Vrijborg een nieuw woonzorghuis voor senioren. In het voorjaar van 2020 heeft Vrijborg een intentie gesloten met de gemeente Tilburg voor de realisatie van een nieuwbouwcomplex van 56 levensloopbestendige appartementen, een gemeenschappelijke buurthuiskamer met daarnaast gelegen het nieuwe gezondheidscentrum van ruim 1.600 m². De grond is inmiddels aangekocht, de bestemming is gewijzigd en de bouw start naar alle waarschijnlijkheid in oktober van 2023.

In de directe nabijheid liggen diverse voorzieningen zoals een winkelcentrum, scholen en een wandelpark. De locatie ligt mooi in het groen en is zeer goed ontsloten, parkeren voor bewoners en bezoekers voor de deur. Vrijborg ontwikkelt de voorliggende plannen in goed overleg met de gemeente Tilburg, het schoolbestuur én de omgeving.

De levensloopbestendige appartementen voldoen aan de richtlijn 'toegankelijkheid gebouwen'. Naast de nieuwbouwappartementen (op de plek van het voormalige gezondheidscentrum) komt een nieuw woonzorghuis voor bewoners met een zorgindicatie, gezien de gebiedsontwikkeling zal de realisatie daarvan niet eerder starten dan het voorjaar van 2025.

Het ontwerp is van de hand van H-kwadraat Architecten. De omgevingsparticipatie en -communicatie is in 2020 opgestart middels het samenstellen van een klankbordgroep. Er zijn in de tussentijd verschillende overleggen en informatiemomenten geweest.

De aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend in de zomer van 2023 en werd begin november 2023 verleend door de gemeente Tilburg. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is zal er nog een nieuwsbrief in de buurt verspreid worden waarin door Remmers Bouwbedrijf meer informatie gegeven zal worden over o.a. de geplande werkzaamheden, de routing van het bouwverkeer en de tijdelijke parkeeroplossingen.

Naar verwachting vindt de startbouw in het voorjaar van 2024 plaats.

Kijk voor meer informatie ook eens op de projectwebsite www.c-punt.nl.