Ontwikkeling seniorenappartementen Tilburg

In het voorjaar van 2020 heeft Vrijborg een intentie gesloten met de gemeente Tilburg voor de realisatie van een nieuwbouwcomplex van ca. 55 levensloopbestendige appartementen boven een maatschappelijk in te vullen plint. Naar verwachting wordt in de nazomer college-akkoord verleend. Over maatschappelijke invulling worden in deze haalbaarheidsfase gesprekken gevoerd met verschillende partijen, er ligt een intentie met dé passende invulling van ruim 1.500 m2. In de directe nabijheid liggen diverse voorzieningen zoals een winkelcentrum, wandelpark en een gezondheidscentrum. De locatie ligt mooi in het groen en is zeer goed ontsloten, parkeren voor bewoners en bezoekers voor de deur. Vrijborg ontwikkelt de voorliggende plannen in goed overleg met de gemeente Tilburg. De levensloopbestendige appartementen voldoen aan de richtlijn toegankelijkheid gebouwen. Naast de nieuwbouwappartementen komt een nieuw woonzorghuis voor bewoners met een zorgindicatie, gezien de gebiedsontwikkeling zal de realisatie daarvan niet eerder zijn dan 2022. De start bouw van de appartementen is beoogd in de eerste helft van 2021, bouwtijd is ruim een jaar.

Het ontwerp is van de hand van H-kwadraat Architecten. De laatste afstemming met de gemeente heeft plaats in de zomer van 2020, tussentijds wordt ook de omgevingsparticipatie en -communicatie opgestart.