Ontwikkeling 2 woonzorghuizen én 30 senioren appartementen Wassenaar

Vrijborg heeft in de voorzomer van 2020 overeenstemming bereikt over de aankoop van enkele prachtig gelegen geschakelde percelen in Wassenaar. Hier realiseren we in nauw partnership met de eindbelegger én exploitant twee woonzorghuizen met ieder 24 zorgappartementen én een appartementengebouw met 30 levensloopbestendige seniorenappartementen. De woonzorghuizen én de appartementen worden door een particuliere zorgaanbieder geëxploiteerd. De services en eventuele thuiszorg of verpleging voor de appartementen kan binnen dezelfde organisatie worden ingehuurd. Met het verdwijnen van de traditionele verzorgingshuizen voor senioren zien we een toenemende vraag naar dergelijke serviceappartementen in de directe nabijheid van woonzorg. Eerder is deze combinatie door ons gerealiseerd in Bergen op Zoom.

Het ontwerp van de gebouwen en de gebiedsinrichting is van Kolpa Architecten. De procedures lopen en de bouw is beoogd tussen 2021 en 2023.