Ontwikkeling twee woonzorghuizen Wassenaar

Vrijborg heeft in de voorzomer van 2020 overeenstemming bereikt over de aankoop van enkele prachtig gelegen geschakelde percelen in Wassenaar. Hier realiseren we in nauw partnership met de eindbelegger én exploitant twee woonzorghuizen. Eén huis krijgt ca. 40 zorgappartementen en het andere 30.

De woonzorghuizen worden door een particuliere zorgaanbieder geëxploiteerd. Met het verdwijnen van de traditionele verpleeghuizen voor senioren zien we een toenemende vraag naar kleinschalige particuliere woonzorghuizen.

De procedures bij de gemeente en de omgevingsparticipatie met de buurt zijn opgestart. De start bouw is beoogd najaar 2023 en de oplevering zomer 2025.