Nieuwbouwplan 28 woningen Gemonde

Aan de Rietstok in Gemonde heeft Vrijborg Vastgoedontwikkeling B.V. samen met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V. een plan ontwikkeld voor 28 nieuwe woningen. Er worden 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen gerealiseerd; zowel levensloopbestendige woningen als eengezinswoningen. Daarnaast komen er zes bouwkavels beschikbaar, waarvan er twee via Vrijborg in de verkoop komen. De ontwikkelcombinatie heeft de grond aangekocht in 2019, kort daarna gaf Wethouder Ed Mathijssen (Ruimtelijke ontwikkeling) aan: “We geven graag ruimte aan deze plannen en starten hiervoor binnenkort de bestemmingsplanprocedure op.”

Ontwikkelaars, gemeente en omwonenden werken voortvarend samen in het traject. De verwachting is dat oktober 2023 het ontwerp bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. Wethouder Lianne van der Aa (Volkshuisvesting): “Door deze combinatie van nieuwe koopwoningen en de bouwkavels, is Gemonde klaar voor de toekomst.”

Voor meer informatie: https://morgenwoneningemonde.nl/home