Nieuwbouwplan 28 woningen Gemonde

In de omgeving van de Rietstok in Gemonde heeft Vrijborg Vastgoedontwikkeling samen met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling een plan ontwikkeld voor 28 nieuwe woningen. Er worden 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen gerealiseerd, zowel levensloopbestendige woningen als eengezinswoningen. Daarnaast komen er vier bouwkavels beschikbaar. De ontwikkelcombinatie heeft in 2019 grond aangekocht in het gebied. Wethouder Ed Mathijssen (Ruimtelijke ontwikkeling): “We geven graag ruimte aan deze plannen en starten hiervoor binnenkort de bestemmingsplanprocedure op.”

Het nieuwbouwplan bestaat volledig uit zogenaamde nul-op-de-meter woningen. Er komen negen levensloopbestendige woningen en 13 eengezinswoningen. De prijzen van de koopwoningen zullen variëren van € 235.000 tot € 295.000. Aan de rand van het nieuwbouwplan komen vier kavels beschikbaar.

Ontwikkelaars, gemeente en omwonenden werken voortvarend samen in het traject. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt. Vanaf de zomer gaat de verkoop van de woningen starten. Wethouder Lianne van der Aa (Volkshuisvesting): “Door deze combinatie van nieuwe koopwoningen en de bouwkavels, is Gemonde klaar voor de toekomst.”