Ontwikkeling Woonzorgcomplex De Groene Wei Giessenburg

In een ontwikkeling voor woningstichting KleurrijkWonen worden 36 zorgappartementen gerealiseerd in het nieuwbouwcomplex De Groene Wei. Eind juli 2020 zijn de overeenkomsten gesloten met twee zorgpartijen. Tegenwoordig worden de functies van wonen en zorgdienstverlening steeds vaker van elkaar gescheiden en KleurrijkWonen neemt de rol op zich van sociale huisvester.

De twee zorgpartijen zijn de vaste zorgaanbieders voor de bewoners die een huurovereenkomst aangaan met KleurrijkWonen. Bijzonder is dat één van de zorgaanbieders in dit project nauw samenwerkt met vier initiatief nemende ouderparen die voor hun kind huisvesting zoeken “in het kader van begeleid wonen”.

In november 2020 is de voorovereenkomst gesloten met aannemer BM van Houwelingen en daarmee gaan we de fase van het definitieve ontwerp in. Het plan voor 36 appartementen met diverse vormen van zorgaanbieding waaronder dagbesteding wordt verder uitgewerkt. De omgevingsvergunning is eind 2020 ingediend en inmiddels ook verleend. De bouw is gestart in het voorjaar van 2021. Oplevering van het gebouw volgt najaar 2022. Met deze planning voldoen we aan de wens om het volledige plan, met 12 levensloopbestendige seniorenwoningen en 4 vrijstaande villa’s in één bouwstroom af te ronden.

Zie ook de projectwebsite voor het woningbouwdeel Giessenburg, De Groene Wei (bmvanhouwelingen.nl)