Ontwikkeling Woonzorgcomplex De Groene Wei Giessenburg

In een ontwikkeling voor woningstichting KleurrijkWonen zijn 36 zorgappartementen gerealiseerd in het nieuwbouwcomplex De Groene Wei. Onderdeel van het gebouw zijn ook verschillende centrale woonkamers, buitenruimtes en een dagbesteding. In het kader van de Wet scheiden Wonen en Zorg bekleedt KleurrijkWonen als sociale huisvester de rol van eindbelegger/gebouweigenaar.

De exploitatie van de locatie is in handen van twee zorgpartijen. Eén richt zich op senioren met een toenemende zorgvraag (somatiek en psycho-geriatrisch), de andere zorgpartij faciliteert een woongroep voor jongvolwassenen met een zwaardere zorgindicatie. Deze laatste komt voort uit een initiatief nemende ouderparen die voor hun kind huisvesting zoeken “in het kader van begeleid wonen”.

In november 2020 is de voorovereenkomst gesloten met aannemer BM van Houwelingen, de bouw is gestart in het voorjaar van 2021. Oplevering van het gebouw heeft plaatsgevonden in oktober 2022. Het woonzorggebouw vormt het sluitstuk in een kleine gebiedsontwikkeling waarin ook 12 levensloopbestendige seniorenwoningen en 4 vrijstaande villa’s zijn gerealiseerd.

Kijk ook eens op Giessenburg - De Groene Wei - De Lange Wei