Herontwikkeling Kapel Glorieux Vught

In combinatie met Nico de Bont | TBI Vught heeft Vrijborg de voormalige kapel op park Glorieux herontwikkeld. Op deze karakteristieke plek in Vught zijn uitzonderlijke woningen gerealiseerd in de monumentale omgeving van de voormalige kapel. Na de herontwikkeling van het monumentale meisjespatronaat ‘Mariaoord’ is door Vrijborg de laatste fase afgerond middels de ontwikkeling van 6 luxe seniorenappartementen in de rijksmonumentale kapel. Deze laatste fase vergde veel in het kader van omgevingscommunicatie en -participatie omdat er in het andere deel van het complex én in de achtergelegen nieuwe grondgebonden woningen al gewoond werd.

De herbestemming is dan ook tot stand gekomen na een zorgvuldig participatietraject met de omwonenden, de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In de kapel zijn 6 prachtige appartementen gerealiseerd waarbij de woningen geheel op maat ontworpen zijn met de kopers. Hierbij zijn de woonwensen van de bewoners opgehaald en gerealiseerd. Start bouw voorjaar 2018, de oplevering heeft plaatsgehad in de zomer van 2019.