Ontwikkeling 18 woonzorg stadsappartementen in Tiel

Het gebouw ‘de Ark’ aan de Hoveniersweg in Tiel is door ons voor woningstichting KleurrijkWonen herontwikkeld naar 18 stadsappartementen voor begeleid wonen. De monumentale gevel blijft staan en daarachter realiseren we in nieuwbouw de appartementen en gezamenlijke ruimtes. Eindgebruiker is Prezzent, een zorginstelling die aan mensen met een (verstandelijke) beperking diensten aanbiedt op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. De sloop van de bestaande, sterk verouderde opstallen is gestart in november 2019. De verwachtte oplevering van het nieuwe gebouw is december 2020.