werk van Vrijborg

Ontwikkelaars en ingenieurs in bouw en vastgoed

Wij voegen sinds onze oprichting in 1995 waarde toe aan vastgoed. Of het nu bestaand is, nieuwbouw of transformatie. Uitgangspunt is toegevoegde waarde in drievoud: iedere gebruiker of eigenaar heeft een relatie met het gebouw en dat relateert zich tot haar omgeving. Wij zoomen altijd in en uit, bekijken gebouwen vanuit een breder perspectief. De projectomgeving nemen wij altijd mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Vrijborg: gebieden, gebouwen, gebruikers.
Projectontwikkeling vrijborg vught

Projectontwikkeling

Vrijborg ontwikkelt vastgoed voor eigen risico en treedt daarnaast op als gedelegeerd projectontwikkelaar. Wij creëren woon-, zorg- en werkomgevingen vanuit de menselijk maat, met oog voor de belangen van alle stakeholders. Wij ontwikkelen vanuit vertrouwen, vakkennis en creativiteit. Vrijborg bestaat uit een team van ondernemende professionals met kennis en ervaring die allen oog hebben voor de veranderende wereld om ons heen. De projectomgeving en de stakeholders nemen wij mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Naast herontwikkeling en transformatieopgaven ontwikkelen we nieuwbouw waarbij de focus ligt op wonen en woonzorg in de binnenstedelijke omgeving.
Projectmanagement vrijborg vught

Projectmanagement

Wij kunnen als bouw- en projectmanagers op elk moment in een bouw- of ontwikkelproces instappen, vanaf initiatief en haalbaarheid tot en met oplevering en nazorg. We borgen het proces, de planning en de financiële en technische haalbaarheid. De projectomgeving en de stakeholders nemen wij mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Hoe eerder Vrijborg betrokken is bij uw bouwproject hoe groter onze toegevoegde waarde. Uitgangspunt zijn de beheersfactoren geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit (GROTICK). Onze ruime praktijkervaring en hands-on mentaliteit werkt in uw voordeel.
Assetmanagement vrijborg vught

Assetmanagement

Strategische beslissingen over huisvesting, aankopen of transformeren van onroerend goed, beginnen met inzicht in het ontwerp en materialisatie. Vrijborg geeft u grip op uw gebouw, op het beheer en onderhoud van uw vastgoed door jarenlange ervaring met vastgoedobjecten zoals woningen, zorggebouwen, kantoren, MFA’s en winkelcentra. Concrete diensten en adviezen zijn: Meetcertificaten VVO-BVO volgens de NEN2580, Aankoopinspecties, Technische en Vendor Due Dilligence, MJOP’s volgens de NEN 2767, Energielabeling en het uitvoeren van vergunningstrajecten (gebruiks- en omgevingsvergunning).
Brandveiligheid vrijborg vught

Brandveiligheid

In juni 2017 heeft Vrijborg haar expertise Brandveiligheid overgedragen aan SGS Search. De focus van Vrijborg op de initiatief- en realisatiefase van projecten en daarmee op projectontwikkeling en projectmanagement maakte de overdracht van deze kennisintensieve expertise een logische stap. Voor SGS Search past deze overname binnen hun groeistrategie om als integraal specialist binnen de bebouwde omgeving het dienstenpakket te verbreden.