Doel is het creëren van een zorgvuldig ingepaste en prettige leefomgeving

Wij voegen sinds onze oprichting in 1995 waarde toe aan vastgoed. Of het nu om nieuwbouw of bestaand (transformatie) vastgoed gaat. Uitgangspunt is toegevoegde waarde in drievoud: iedere gebruiker of eigenaar heeft een relatie met het gebouw en dat relateert zich tot haar omgeving. Wij zoomen altijd in en uit, bekijken gebouwen vanuit een breder perspectief. De omgeving nemen wij altijd mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Vrijborg: gebieden, gebouwen, gebruikers.
Projectontwikkeling vrijborg vught

Projectontwikkeling

Vrijborg is een onafhankelijk ontwikkelbedrijf. Wij ontwikkelen en realiseren vastgoed voor eigen risico en treden daarnaast op als gedelegeerd projectontwikkelaar. Onze focus ligt op complexe en ook kleinschalige locaties waarbij we woon-, zorg- en werkomgevingen creëren vanuit de menselijk maat. Met oog voor de belangen van alle stakeholders en een optimale balans tussen woonbeleving, architectuur, stedenbouw en landschap. Wij ontwikkelen vanuit vertrouwen, vakkennis en creativiteit. Vrijborg bestaat uit een team van ondernemende professionals met kennis en ervaring. We hebben oog voor de omgeving en nemen die nadrukkelijk mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Wij ontwikkelen zowel herontwikkeling- en transformatieopgaven alsook nieuwbouwprojecten waarbij de focus ligt op wonen en woonzorg in de binnenstedelijke omgeving.

Assetmanagement vrijborg vught

Assetmanagement

Strategische beslissingen over huisvesting, aankopen of transformeren van onroerend goed, beginnen met inzicht in het ontwerp en materialisatie. Vrijborg geeft u grip op uw gebouw, op het beheer en onderhoud van uw vastgoed door jarenlange ervaring met vastgoedobjecten zoals woningen, zorggebouwen, kantoren, MFA’s en winkelcentra. Concrete diensten en adviezen zijn: Meetcertificaten VVO-BVO volgens de NEN2580, Aankoopinspecties, Technische en Vendor Due Dilligence, MJOP’s volgens de NEN 2767, Energielabeling en het uitvoeren van vergunningstrajecten (gebruiks- en omgevingsvergunning).