werk van Vrijborg

Ontwikkelaars en ingenieurs in bouw en vastgoed

Wij voegen sinds onze oprichting in 1995 waarde toe aan vastgoed. Of het nu bestaand is, nieuwbouw of transformatie. Uitgangspunt is toegevoegde waarde in drievoud: iedere gebruiker of eigenaar heeft een relatie met het gebouw en dat relateert zich tot haar omgeving. Wij zoomen altijd in en uit, bekijken gebouwen vanuit een breder perspectief. De projectomgeving nemen wij altijd mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Vrijborg: gebieden, gebouwen, gebruikers.
Projectontwikkeling vrijborg vught

Projectontwikkeling

Vrijborg is een onafhankelijk ontwikkelbedrijf. Wij ontwikkelen en realiseren vastgoed voor eigen risico en treden daarnaast op als gedelegeerd projectontwikkelaar. Onze focus ligt op complexe en ook kleinschalige locaties waarbij we woon-, zorg- en werkomgevingen creëren vanuit de menselijk maat. Met oog voor de belangen van alle stakeholders en een optimale balans tussen woonbeleving, architectuur, stedenbouw en landschap. Wij ontwikkelen vanuit vertrouwen, vakkennis en creativiteit. Vrijborg bestaat uit een team van ondernemende professionals met kennis en ervaring die allen oog hebben voor de veranderende wereld om ons heen. De omgeving nemen wij nadrukkelijk mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Naast herontwikkeling en transformatieopgaven ontwikkelen we nieuwbouw waarbij de focus ligt op wonen en woonzorg in de binnenstedelijke omgeving.

Projectmanagement vrijborg vught

Projectmanagement

Wij kunnen als bouw- en projectmanagers op elk moment in een bouw- of ontwikkelproces instappen, vanaf initiatief en haalbaarheid tot en met oplevering en nazorg. We borgen het proces, de planning en de financiële en technische haalbaarheid. De projectomgeving en de stakeholders nemen wij mee in de overwegingen, besluitvorming en realisatie. Hoe eerder Vrijborg betrokken is bij uw bouwproject hoe groter onze toegevoegde waarde. Uitgangspunt zijn de beheersfactoren geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit (GROTICK). Onze ruime praktijkervaring en hands-on mentaliteit werkt in uw voordeel.
Assetmanagement vrijborg vught

Assetmanagement

Strategische beslissingen over huisvesting, aankopen of transformeren van onroerend goed, beginnen met inzicht in het ontwerp en materialisatie. Vrijborg geeft u grip op uw gebouw, op het beheer en onderhoud van uw vastgoed door jarenlange ervaring met vastgoedobjecten zoals woningen, zorggebouwen, kantoren, MFA’s en winkelcentra. Concrete diensten en adviezen zijn: Meetcertificaten VVO-BVO volgens de NEN2580, Aankoopinspecties, Technische en Vendor Due Dilligence, MJOP’s volgens de NEN 2767, Energielabeling en het uitvoeren van vergunningstrajecten (gebruiks- en omgevingsvergunning).