Ontwikkeling Zorglandgoed Hoogerlust Muiden

In de zomer van 2018 heeft Vrijborg in samenwerking met MBB een grondpositie van 6.100 m2 verworven op het Zorglandgoed Hoogerlust in Muiden. In 2 gebouwen worden er totaal 40 eenheden ontwikkeld. Totaal omvat het plan ruim 2.500 m2 BVO welke afgenomen gaat worden door een particuliere zorgaanbieder. De studio’s zullen bewoond gaan worden door senioren met een zorgindicatie.

Eind 2018 zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden, waarna begin Q2 van 2019 gestart wordt met de bouw. De verwachting is dat de realisatie (turn key levereing) in Q1 van 2020 afgerond gaat worden. De verwerving van de positie alsmede de planontwikkeling heeft plaatsgevonden in nauw overleg met KNSF (huidige eigenaar landgoed), de gemeente en uiteindelijke afnemer van het complex. Het architectonisch ontwerp van het gebouw en interieur komt van de hand van Stephan Haans van H-kwadraat Architectuur.