Ontwikkeling woonzorgvilla én 30 senioren appartementen Rhoon

Sinds 2018 is Vrijborg bezig met de herontwikkeling van een fraai gelegen groot perceel aan de rand van Rhoon bij Rotterdam. Hierop wordt voor planfase 1 een woonzorgvilla en een appartementengebouw met levensloopbestendige seniorenappartementen ontwikkeld. Met het verdwijnen van de traditionele verzorgingshuizen voor senioren zien we een toenemende vraag naar service appartementen in de directe nabijheid van woonzorg appartementen met intensieve zorg. Vrijborg realiseerde eerder al een plan volgens dit concept in Bergen op Zoom. De woonzorgvilla zal door een particuliere zorgaanbieder worden geëxploiteerd, de seniorenappartementen zijn voor de vrije verhuur waarbij thuiszorg of dagbesteding bij de woonzorgvilla kan worden afgenomen.

De gesprekken met de gemeente en de omgeving zijn opgestart om in een vroeg stadium medewerking en instemming te verkrijgen. Wanneer de procedure en de omgevingsdialoog soepel verloopt, zou er vanaf eind 2022 gestart kunnen worden met de bouw, de oplevering zal dan rond het voorjaar van 2024 zijn.