Herbestemming Westerhuis Amsterdam

Vrijborg heeft als gedelegeerd opdrachtgever het bouwmanagement op zich genomen van de renovatie van het ‘Westerhuis’ in Amsterdam voor Marcel Wanders Studio. Het betreft een voormalig schoolgebouw aan de Westerstraat te Amsterdam. In overeenstemming met de visie van Marcel Wanders Studio is het monumentale pand omgetoverd tot “een icoon dat als vlaggenschip dient voor de creatieve industrie”.

Voor dit project heeft Vrijborg het PvE opgesteld en vertaald naar een VO en DO, het bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid alsmede directie gevoerd tijdens de uitvoering. Tijdens het gehele project heeft Vrijborg diverse overleggen gevoerd met o.a. de opdrachtgever, gemeente Amsterdam, monumenten- en welstandscommissie, aannemers en installateurs.