Verscherpt toezicht en opleverscan diverse gebouwen Rijksvastgoedbedrijf

Bij verschillende objecten van het Rijksvastgoedbedrijf is de brandveiligheid getoetst op basis van het bouwbesluit waarna maatregelen zijn voorgesteld en door ons begeleid zijn in voorbereiding en uitvoering. Aansluitend is verscherpt toezicht uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden voert Vrijborg een opleverinspectie uit waarbij een eindrapportage wordt opgesteld en het bevoegd gezag op de hoogte wordt gebracht van de uitgevoerde werkzaamheden.