Vendor Due Diligence kantoorpand ’s-Hertogenbosch

Vrijborg is eind 2015 door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een vendor due diligence uit te voeren voor het kantoorpand aan de Zuidwal te ’s-Hertogenbosch. Dit in het kader van het optimalisatieprogramma Rijkshuisvesting en het aan marktpartijen verkopen van rijkskantoren.

De Vrijborg VDD is opgezet volgens de integrale BOEI inspectiemethode. Er is geïnspecteerd en gerapporteerd op de thema´s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. De VDD is gestart met een inventarisatie van de beschikbare technische object-documentatie, zoals tekeningen, vergunningsbescheiden en aanvullende rapportages t.a.v. bijvoorbeeld bodem-onderzoeken en asbestinventarisaties. Op basis van de NEN2767 heeft een kwalitatieve beoordeling plaats gehad van de staat van het gebouw en de gebouwgebonden installaties. Ook is conform het bouwbesluit de bouwtechnisch staat en brandveiligheid beoordeeld.