TDD ten behoeve van transactie DC's

In opdracht van een internationaal opererende vastgoedbelegger heeft Vrijborg TDD's uitgevoerd voor diverse bedrijfspanden verspreid over het land. Het TDD bestaat uit deskresearch een grondige visuele inspectie van het gebouw en de gebouwbonden installaties en heeft tot doel eventuele gebreken en onderhoudskosten op korte termijn in kaart te brengen. Een red flag rapportage maakt in de regel onderdeel uit van een dergelijke TDD. De te inspecteren objecten betreffen veelal bedrijfsgebouwen, bestaande uit een kantoorgedeelte en een groot magazijn of distributiehal.

De resultaten van de technische onderzoeken zijn vastgelegd in heldere rapportages; gebreken zijn vastgelegd met foto’s en de onderhoudswerkzaamheden en herstelkosten op korte en lange termijn zijn begroot. Op deze wijze ontstaat er een objectieve beoordeling van het gebouw en is het voor de opdrachtgever inzichtelijk met welke (extra) investeringskosten op korte termijn rekening gehouden moet worden.