Integrale brandveiligheid zorginstelling

In opdracht van een zorginstelling heeft Vrijborg diverse woon-zorggebouwen onderzocht om een duidelijk beeld over de staat van brandveiligheid te verkrijgen. Nadat het dossieronderzoek heeft plaatsgevonden zijn overzichtelijke rapportages opgesteld voorzien van tekeningen en foto's waarop de gebreken en aandachtspunten gerubriceerd zijn. Ook is een risico inventarisatie gedaan en een prioritering aangegeven voor de uit te voeren werkzaamheden om voor de opdrachtgever een duidelijk beeld te schetsen zodat scherpe keuzes gemaakt kunnen worden.