QuickScan brandveiligheid winkelcentrum en culturele instellingen De Munt Weert

Vrijborg heeft in opdracht van de gebouweigenaar de integrale brandveiligheid van het gehele theater- en winkelcomplex De Munt beoordeeld en gerapporteerd. Na gedegen dossieronderzoek is in het complex een inspectie uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Tijdens de inspectie zijn de brandveiligheidsmaatregelen in het gebouw beoordeeld. De bevindingen tijdens de inspectie zijn gefotografeerd en opgenomen in een rapportage, voorzien van tekeningen, foto's en oplossingsrichtingen. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage brandveiligheid met bijlagen waarmee voor de opdrachtgever de status van de brandveiligheid van het gebouw nauwkeurig in kaart is gebracht. Na deze gedegen onderzoeksfase zijn de herstelwerkzaamheden in kaart gebracht en na engineering aanbesteed. Aansluitend zijn de bouwwerkzaamheden begeleid en het werk met een eindscan opgeleverd.