Projectmanagement Openbaar Ministerie Maastricht

Het Rijksverzamelkantoor Ceramique is oorspronkelijk ontworpen voor de huisvesting van acht verschillende ministeries. Omdat er sprake was van een overschot aan verhuurbaar vloeroppervlak, is er een andere invulling gegeven aan de vrijgekomen ruimtes. Vrijborg is als integraal projectmanager gevraagd de advieswerkzaamheden tot en met prijs- en contractvormingsfase met betrekking tot het interieurontwerp, verscherpt toezicht, opleverscan brandveiligheid, klimaat-technisch en akoestisch advies en opstellen van een gebruiksmelding te verzorgen. Een integrale aanpak was wenselijk en een korte projectduur creëerde de mogelijkheid om het Openbaar Ministerie snel te laten verhuizen.