Herbestemming en nieuwbouw Pastorietuin Boxtel

De in 2018 aangekochte pastorie en tuin aan de Baroniestraat in Boxtel is door Vrijborg herontwikkeld tot een uniek woon- en zorgprogramma passend in deze historische omgeving. Architectenbureau Woudstra uit Schijndel tekende voor de herbestemming van de pastorie naar een begeleid wonen huis voor jongeren met een zorgbehoefte. Inmiddels is de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling bij de gemeente en de verwachting is dat de verbouw en renovatie van dit rijksmonument in de tweede helft van 2019 start.

In de tuin, nabij de Baroniestraat komen 7 unieke rijwoningen in een sfeer die past bij de pastorie en het Ursulaklooster. Verder achterop het terrein, nabij het Smalwater, zal een particulier woonzorghuis gerealiseerd worden voor senioren met dementie. Deze beide projecten zijn van de hand van Sietse Visser van Visser & Bouwman Architecten. De bestemmingsplanprocedure wordt in het voorjaar van 2019 in gang gezet en de verwachting is dat uiterlijk begin 2020 de bouw start. Nog voor het eind van dat jaar wordt de nieuwbouw opgeleverd. De 7 rijwoningen zullen v.o.n. aan particulieren verkocht worden, de verkoop start in de tweede helft van 2019.