NEN2580 / BVO-VVO Haarlem

Het project betreft het opstellen van een NEN2580 meetrapportage voor de verschillende bouwdelen van een kantoorgebouw te Haarlem. De oppervlakten worden gerapporteerd per bouwdeel, per bouwlaag en met een demarcatie van verschillende verhuurbare kantooreenheden of vleugels en een gemeenschappelijke kern. Verder is een toedeling van de gemeenschappelijke ruimte conform de NEN2580 berekend. Voor het in kaart brengen en bepalen van de vloeroppervlakten zijn door Vrijborg digitale meettekeningen expliciet opgesteld voor de NEN2580 meetrapportage.