MJOP's Gemeente Helmond

Vrijborg stelt in opdracht van de gemeente Helmond meerjaren onderhoudsplanningen op voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hiertoe worden de objecten jaarlijks op locatie geïnspecteerd. Van elk object wordt een lijnenschets opgesteld zodat de in het onderhoudsplan opgenomen activiteiten eenvoudig kunnen worden herleid naar de locatie in of aan het gebouw. De meerjaren onderhoudsplanning worden in specifieke onderhoudssoftware opgesteld en de werkzaamheden worden voorbereid en in de uitvoering begeleid.