Herbestemming Landgoed

Op het landgoed Haanwijk bevinden zich diverse Rijksmonumenten. Deze monumenten vormen samen met de omgeving het landschappelijke ensemble. De verschillende objecten versterken elkaar. Het door ons uitgevoerde integrale onderzoek heeft ervoor gezorgd dat partijen en expertises zijn samengebracht, zodat er een realistische herbestemming is ontstaan met een gezonde exploitatie. Deze draagt zorg voor het behoud van dit waardevolle erfgoed. De focus van het haalbaarheidsonderzoek heeft gelegen op de objecten behorende tot het hoofdcomplex.