Directievoering en toezichthouder Koninklijke Kentalis Vught

Vrijborg is gevraagd door zorginstelling Koninklijke Kentalis om school ‘Talent’ in Vught, brandveilig te maken. Kentalis is aangeschreven door de gemeente Vught om de school te laten voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen. Vrijborg heeft op basis van de handhavingsbrief van de gemeente/brandweer de punten geïnventariseerd en hiervan een ontwerpdocument opgesteld. Aansluitend is het ontwerp uitgewerkt tot een contractstuk welke door Vrijborg meervoudig onderhands is aanbesteed. De complete aanbesteding is begeleid en de aannemer samen met Kentalis gecontracteerd.

Tijdens de uitvoering is Vrijborg  opgetreden als directievoerder en toezichthouder en is de complete verbouwing binnen gestelde kaders ‘tijd’, ‘geld’ en ‘kwaliteit’ gecoördineerd met als resultaat een tevreden opdrachtgever, eindgebruiker en bevoegd gezag.