Transformatie kantoorgebouw Delft

Vrijborg is in 2015 door een beleggingsmaatschappij gevraagd om de ontwikkeling te leiden van de transformatie van een 22-laags kantoorgebouw nabij het centrum van Delft naar 102 woonstudio’s voor de vrije verhuur.

In eerste aanleg worden 9 kantooretages getransformeerd naar 8 bouwlagen met appartementen en 1 laag voor de bergingen. Vrijborg is als gedelegeerd projectontwikkelaar leidend in het gehele proces: uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek, opstellen van de stichtingskostenberekening, het toetsen van de commerciële haalbaarheid en het begeleiden van de marktverkenning. Aansluitend gevolgd door de bouwkundige voorbereiding en architectenbegeleiding en -aansturing. Het contractmanagement en de aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden is door Vrijborg geleid. De appartementen worden turnkey opgeleverd, voorzien van complete badkamer, keuken en wand- en vloerafwerking inclusief raamverduistering. De verantwoordelijkheid voor de geleverde bouwkwaliteit en oplevering binnen budget en tijd ligt ook bij Vrijborg. Inmiddels is fase 1 opgeleverd in het voorjaar van 2017. Fase 2, de transformatie van bouwlaag 10 t/m 22 is in voorbereiding.