Atelier voor herbestemming HERpact

Samen met 2 partners is Vrijborg initiatiefnemer van het Atelier voor herbestemming HERpact.

Een monument zonder de juiste herbestemming heeft geen toekomst. Herbestemmen van cultureel erfgoed vraagt om lef, doorzettingsvermogen, nieuwe allianties en inzichten. Maatschappelijke ontwikkelingen bieden volop kansen voor het behoud van ons erfgoed door herbestemming. Maar die kansen moeten gezien en gepakt worden om daadwerkelijk tot innovatieve en haalbare oplossingen te komen.

HERpact legt nieuwe verbindingen in onderzoeken en concrete projecten. Zo werken wij samen met andere professionals om herbestemmingsvraagstukken integraal te benaderen: Van onderzoek naar nieuwe instrumenten en bouworganisatiemodellen tot de uitvoering van concrete haalbaarheidsonderzoeken en de realisatie van restauratie- en herbestemmingsprojecten.

HERpact weet de optimale herbestemmingsvisie voor een gebouw of complex te ontwikkelen en vervolgens te vertalen in een realistisch plan. Wij doen dat samen met met social entrepreneurs, architecten, bouwers, fondsenwervers, financiers, onderwijsinstellingen en adviseurs. 

www.herpact.nl